Ministarstvo ekonomije Crne Gore je obezbijedilo grant od Vlade Kraljevine Norveške u iznosu od oko 240.000 € u cilju realizacije programa koji će domaćinstvima u Crnoj Gori obezbijediti beskamatne kredite za kupovinu i ugradnju peći i kotlova za grijanje na moderne oblike biomase (pelet, briket) – ENERGY WOOD II.

 

POVOLJNOSTI KOJE NUDI PROGRAM ENERGY WOOD II

 

  • Mogući pojedinačni iznosi kredita do 3500 € za domaćinstva, sa periodom otplate do 5 godina, sa kamatnom stopom od 0%.
  • Pojednostavljenje procedura i administrativnih kanala u cilju olakšavanja brze i efikasne procedure odobravanja i isplate kredita za kupovinu i ugradnju peći i kotlova za grijanje na biomasu, uključujući i smanjenje naknada za obradu kredita.
  • Kvalifikovani distributeri/instalateri obezbjeđuju 1 (jednu) godinu garantnog perioda za potpun ili djelimičan kvar (osim ako su pitanju neadekvatni uslovi za rad ili neadekvatno rukovanje).
  • Kvalifikovani distributeri/instalateri su odgovorni za pružanje usluga puštanja u rad i održavanja ugrađenih sistema tokom perioda garancije.

 

MEHANIZAM PROGRAMA ENERGY WOOD II

 

Ministarstvo ekonomije unaprijed deponuje sredstva namijenjena za subvenciju kamatne stope do 0%, kod banaka partnera na Programu (Atlas banka, Hipotekarna banka, Hypo Alpe Adria banka,  NLB Montenegrobanka i Prva banka). Odobreni iznos kredita, banka prebacuje na račun firme distributera/instalatera na bazi dostavljene profakture/računa. Izabrani kvalifikovani distributeri/instalateri sistema za grijanje na biomasu, instaliraju i održavaju sisteme za kupce. Kupac banci otplaćuje beskamatni kredit u jednakim mjesečnim ratama.

 

CILJEVI PROGRAMA ENERGY WOOD II

 

  • Obezbjeđivanje povoljnih kredita za građane za kupovinu i ugradnju  peći i kotlova  za grijanje na moderne oblike biomase (kamatna stopa 0%).
  • Postizanje ekonomskih i energetskih ušteda kroz uvođenje visoko-efikasnih tehnologija.
  • Doprinos smanjenju emisija štetnih gasova kroz korišćenje energenata koji imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu.
  • Stvaranje tržišta za veću upotrebu sistema za grijanje na moderne oblike biomase.
  • Obezbjeđivanje učešća finansijskih institucija uz smanjeni rizik, pri ulasku u novi segment na  tržištu.