Mikromont

proizvodi

Kepo Energreen

Za KEPO ENERGREEN ne postoji loš pelet! Inspirisani tržištem koje pored drvnog nudi i agro pelet, kao i željom korisnika za što manje obaveza oko kotla u toku eksploatacije, odlučili smo da napravimo KEPO ENERGREEN. KEPO ENERGREEN poseduje drugačiji sistem sagorevanja, sa kojim je mogućnost zastoja u radu sa drvnim i agro peletom svedena na minimum (pod uslovom da pelet ispunjava osnovne standarde oblika i strukture granule koja se ne raspada).

Pored svih karakteristika koje poseduje kao i KEPO COMFORT navodimo i neke od razlika koje ga čine još savremenijim:


  • automatsko čišćenje gorionika (na drugačiji način) 
  • automatsko izbacivanje pepela u posudu za odlaganje pepela
  • veći spremnik za pelet
  • jednostavno pražnjenje posude za odlaganje pepela nakon potrošenih 1,5 tona drvnog peleta ili 150 kg agro peleta


Slično za Vas