• Najveći proizvođač klima uređaja na svijetu
  • Najprodavaniji klima uređaji na svijetu
  • Svaki 3. klima uređaj na svijetu proizveo je Gree
  • Više od 200 miliona ljudi širom svijeta koristi proizvode koje je proizveo Gree
  • 65,5 miliona je godišnja proizvodnja Gree klima uređaja
  • Oko 80 000 zaposlenih
  • Preko 30 000 visokoobrazovanih
  • Preko 3 500 inženjera
  • 580 inspektora kontrole u proizvodnji
  • 3 500 prijavljenih patenata

ODABERITE ODGOVARAJUĆI MODEL