Logo1


toool  Tehničko upustvo [pdf] 


 

TS-L HYDRO je atraktivna kaminska peć za etažno grijanje sa velikom staklenom površinom koja pruža sjajan prizor razgorelog plamena a svojim dimenzijama uliva osećaj sigurnosti od zime u zimskim danima.

Izrađena od čeličnog lima velike debljine, grijaće Vaš dom ne samo distribucijom vode kroz sistem za grejanje nego i zračenjem toplote cijelom svojom površinom a posebno kroz vatrootporno staklo.

Veličina  ložišta koje je djelimično obloženo vermikulitom omoguća laku upotrebu i kvalitetno sagorijevanje na visokim temperaturama.

Pepeljara se vadi u potpunost i čisti veoma jednostavno.

Regulacija dotoka vazduha:

Regulator primarnog vazduha nalazi se u dnu vrata ložišta i poželjno je da bude potpuno otvoren prilikom paljenja. Vrata ložišta zaptivena su najkvalitetnijim nemačkim zaptivnim vrpcama.

Regulator sekundarnog vazduha se nalazi iznad vrata ložišta dok tercijani vazduh ulazi sa leđne strane peći.
Optimalnim kombinovanjem dotoka vazduha plamen će gorjeti dugo a dodatno sagorijevanje dimovodnih gasova pružiće Vam efikasno i jeftino grijanje.

Snaga: 20 k

Dimenzije:

Širina: 705 mm
Dubina: 441 mm
Visina: 760 mm

Težina: 153 kg

Dimovod: 150 mm

Položaj priključka dimnjaka: centralno na gornjoj ploči

Potrebna promaja: 12±2 Pa

Gorivo: Drvo, drveni briketi