Loptaste slavine (7)

Ostala armatura (4)

Radijatorski ventili i termostatske glave (3)

Sabirnici (7)