Logo1


toool  Tehničko upustvo [pdf] 


Atraktivna peć za etažno grijanje modernog dizajna i velikog ložišta o kojoj će se govoriti među Vašim prijateljima.
Vrata od sivog liva i čelična konstrukcija od limova veće debljine ostaviće jak utisak svojim grijnim karakteristikama.
Dimovodna cijev na gornjoj ploči omogućava uštedu prostora.
Grije zračenjem toplote i strujanjem toplog vazduha .Ložište je obloženo vermikulitom sa svih strana što dodatno podiže temperaturu u ložištu i dodatno sagorijeva dimovodne gasove i daje veliku efikasnost.
NIKAHYDRO je dostupna 5 različitih boja sa bočnim stranicama od čeličnog lima a posebno se ističe model sa bočnim stranama od inoxa. Poseduje visoku energetsku efikasnost i optimalnu toplotnu snagu uz minimalnu potrošnju.
Veliko ložište je obloženo šamotnim ciglama na bokovima i sivim livom sa leđne strane i skokovi temperature ne utiču negativno na konstrukciju peći a kvalitet dimnih gasova je izuzetno visok zbog visokih temperatura u ložištu. Mogu se koristiti drvene cepke i do 35 cm a ukoliko ih postavljate diagonalno i od 40cm.
Pepeljara je laka za čišćenje a pored donjeg dijela vrata nalazi se ručica za istresanje rešetke ložišta koja omogućava lako istresanje pepela u pepeljaru i bolji dotok vazduha u ložište
Vatrostalno staklo je prvoklasno ROBAX-SHOTT staklo
Prostor za odlaganje drveta i opreme za čišćenenje peći je ispod ložišta.
Vrata i staklo su pažljivo zaptiveni vatrostalnom bezazbestnom vrpcom.
Ukoliko vrata imaju i ugrađenu samozatvarajuću oprugu, peć se može montirati i na dimnjak na kome su i druga grijana tijela.
Kontrolom dotoka vazduha postižu se kvalitetni dimovodni gasovi i optimalna efikasnost i snaga.
Tercijarni vazduh koji se dovodi sa leđne strane u gornje dijelove ložišta pomaže dodatno sagorijevanje gasova i veću temperaturu.

Snaga: 20 kW
Dimenzije:
Širina: 900 mm
Dubina: 600 mm
Visina: 850 mm
Težina: 150 kg
Dimovod: 150 mm
Položaj priključka dimnjaka: Lijevo gore / Desno gore
Potrebna promaja: 12±2 Pa
Gorivo: Drvo, drveni briketi